Iniziazioa / Initiation (formation B)

Tresnen entsegua – Essais d’instrument
INIzIAzIOA / INITIATION

« Choisir »

Astean zehar, kantatuko duzu eta musika tresnak entseatuko dituzu. Urtean, oren erdi bateko kurtso baten bitartez, beste ikasle batekin, 5 musika tresna entseatuko dituzu. Biga, zuk hautatzen dituzu eta guk beste 3 proposatzen dauzkizugu. Eta ere, talde batean parte hartuko duzu « KANTU » tailerran.

Durant la semaine, tu vas essayer un instrument et tu vas chanter en choeur. Ainsi, pendant l’année, au rythme de 30mn hebdomadaire, et avec un autre élève, tu essayeras 5 instruments. Donc, tu en choisiras deux et nous, nous en choisirons 3. Et, tu feras partie d’un atelier chant appelé « KANTU« .