KANTU edo KORALA

Denise OLHAGARAY, prof à St Jean Le Vieux, bascophone et francophone
Denise olhagaray

« Botza esploratzen dugu. Inprobisatuz, soinua eta mugimendua lotuz, eta emozioak partekatuz jostatzen gira » 

Bi talde proposatzen dauzkizuet: Kantu (7-8 urtekoentzat) eta Korala (9-15 urtekoentzat). Kurtsoa euskaraz egiten dut eta mundu osoko errepertorioa lantzen dugu, hizkuntza desberdinetan kantatuz.
Je vous propose deux groupes « Kantu » (pour les 7-8 ans) et Korala (pour les 9-15 ans). Le cours se déroule en basque et nous chantons tout type de répertoire dans des langues différentes.